תקנון אתרי האינטרנט והאפליקציה של ויגן פרנדלי

ברוכים הבאים לתקנון האתרים של ויגן פרנדלי.

כל שימוש באתרי האינטרנט ויגן פרנדלי (https://vegan-friendly.co.il/) (להלן – "אתר ויגן פרנדלי"), ויגן אקטיב (https://active.vegan-friendly.co.il/) (להלן – "אתר ויגן אקטיב"), אתר החנות vegan.cashcow.co.il (להלן –  "החנות") וכן באפליקציית Vegan Friendly (להלן – "האפליקציה", וביחד: "האתרים"), כפוף לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את התקנון בעיון, בטרם כל שימוש באתרים. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הימנע מגלישה ומכל שימוש אחר באתרים.

 1. כללי
  1. האתרים הינם בבעלותה של ויגן פרנדלי ע"ר 580563336 (להלן: "העמותה"), עמותה שפועלת לקידום ולשיפור אורח חיים טבעוני בישראל.
  2. כל צפייה, הורדה, התקנה, גלישה, רכישה, תרומה, פניה, השארת פרטים, או כל פעולה או שימוש אחר באתרים (להלן וביחד – "שימוש"(, כפופים לתקנון זה, למדיניות הפרטיות, ולהסכמה לתנאים וההוראות המפורטים בהם, במלואם.
  3. תקנון זה אינו גורע מכל חוזה ו/או תנאי שימוש, שעליהם נדרשת לחתום, מעת לעת, בהורדת והתקנת האפליקציה בחנות האפליקציות של אפל ו/או בחנות האפליקציות של גוגל.
  4. בכל שימוש באתרים, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתרים, וכן הסכים למדיניות הפרטיות ולתקנון זה.
  5. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
  6. התקנון המעודכן מפורסם באתרים. העמותה תעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה למשתמש (לרבות כל גורם מטעמו) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי העמותה בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
  7. לכל שאלה או בקשה בקשר לתקנון זה, ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל בכתובת: info@vegan-friendly.com , מספר טלפון: 03-9474404 או בכתובת: שמעון התרסי 49, תל אביב, 6249248.
  8. תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש פברואר 2022.
 2. ביצוע פעולות באתרים
  1. באתרים ניתן לבצע ולהשלים פעולות שונות, בכפוף לתנאי התקנון, ובכלל זאת: רכישת מוצרים, קבלת מידע, הרשמה לקבלת הטבות ועדכונים, העלאת ביקורות, תרומה לעמותה, הרשמה לחברות במועדון ויגן אקטיב (בכפוף לתקנון זה ולתקנון המועדון https://business.vegan-friendly.com/va-terms-of-use/), הרשמה לאפליקציה, ועוד פעולות נוספות.
  2. בחלק מהאתרים, ניתן להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה, ייחודיים, שישמשו לזיהוי בכל שימוש ופעולה באותם אתרים. ההרשמה לאתרים הינה אישית. בהתאם, כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה מיועדים לשימוש אישי בלבד. כל משתמש באתרים מחויב לשמור את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה בסודיות ובאופן מאובטח כנדרש. העמותה לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק, שיגרמו בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש ו/או בסיסמה האישית של המשתמש באתרים.
  3. רשאי לבצע פעולות באתרים, רק משתמש שמתקיימים לגביו, כל התנאים המצטברים הבאים: (א). המשתמש הינו אישיות משפטית כשירה, להתחייב בהתחייבויות הכרוכות בביצוע פעולות באתרים (לרבות, בין היתר, משתמש שהורה או אפוטרופוס אישר לו לבצע פעולה באתרים); (ב). המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני. כל הודעה שתישלח לתא דואר זה מאת העמותה, תחשב כ-"הודעה בכתב"; (ג).  בעל תעודת זהות; (ד). המשתמש קרא תקנון זה בעיון, והסכים לכל תנאיו.
  4. משתמש שמעוניין לבצע תשלום כלשהו באתרים הרלוונטיים, רשאי לעשות זאת באמצעות: (א) כרטיס אשראי תקף, אשר שייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל (או שהינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ"ל); או  (ב) חשבון פייפאל (PayPal) על שם המשתמש, אשר פועל ונרשם כדין; או (ג) כמו כן, באתר ויגן פרנדלי מופיעים הפרטים הרלוונטיים למעוניינים בביצוע העברה בנקאית (וכן ניתן לבצע העברה לבנק דיסקונט, סניף 055, מספר חשבון: 110934, שם חשבון/בעל החשבון: ויגן פרנדלי).  
  5. פרטי כרטיס אשראי שיוזנו על ידי המשתמש אינם נשמרים במערכות העמותה. העמותה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי אשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, העמותה תשמור במאגריה קוד ייחודי (token), בצורה מאובטחת ולפי תקן PCI.
  6. כל תשלום (לרבות רכישה או תרומה) באמצעות צד שלישי, יהא כפוף בנוסף, לתנאי השימוש של הצד השלישי. העמותה לא תהא אחראית ולא תישא בשום נזק שייגרם למשלם, כתוצאה מהשימוש בשירותי התשלום של צד שלישי.
  7. האחריות למסירת מידע ופרטים במסגרת השימוש באתרים, חלה על המשתמש בלבד. העמותה אינה אחראית לכל נזק ו/או תקלה שייגרמו כתוצאה ממילוי מידע שקרי ו/או שגוי ו/או חלקי, לרבות בעקבות טעויות הקלדה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העמותה בנוגע לכך.
  8. התרומה לעמותה מהווה הוצאה מוכרת לצורכי מס בישראל, לפי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
  9. כל משתמש שתרם לעמותה (ללא רכישת מוצר כלשהו), רשאי לפנות לעמותה בתוך 30 (שלושים) יום מהמועד שבו ניתנה התרומה, ובכפוף לכל דין, ולבקש לעדכן את סכום התרומה או לבטלה. ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת info@vegan-friendly.com או בטלפון 03-947-4404. העמותה תבצע את השינוי ו/או הביטול, בכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי ו/או בצד ג' הרלוונטי. ככל שהעמותה תחויב בעמלה בגין פעולת השינוי ו/או הביטול, יחויב התורם בתשלום העמלה כאמור.
  10. העמותה שומרת על זכותה שלא לקבל תרומות ו/או להשיבן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 3. רכישת מוצרים באתר החנות
  1. בטרם כל רכישה באתר החנות, יש לשוב ולעיין בתקנון זה היטב, והרוכש מצהיר, כי קרא את הוראות התקנון, הבין אותן והסכים להן.
  2. בדף הבית של החנות, מוצגים מוצרים והצעות לרכישה. בכל הקלקה על מוצר ו/או תמונת מוצר ו/או הצעה לרכישה, ייפתח דף חדש, שכולל נתונים נוספים, אודות הצעת הרכישה והמוצר.
  3. לאחר ביצוע הזמנה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של רוכש המוצר הודעת אישור עסקה (להלן – "אישור העסקה").
  4. המוצר יישלח לכתובת שציין הרוכש בהזמנה (או לסניף הדואר, בהתאם לבחירת אופן המשלוח), ובכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט בחנות. דמי משלוח, ייגבו בתשלום אחד, כולל, במצורף עם רכישת המוצר.
  5. במקרה שבו מוצר אזל מהמלאי, העמותה תודיע לרוכש בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים, כי המוצר שהזמין אזל מהמלאי, ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי, לביטול העסקה.
  6. העמותה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים, שנמסרו על ידי הרוכש, בעת ביצוע ההזמנה ו/או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת העמותה, לרבות שביתות, השבתות וכו'.
  7. איסוף ו/או קבלת המוצר, מותנים בהצגת אישור הזמנה ותעודה מזהה, וכן בחתימה על טופס אישור קבלת המוצר. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש אסמכתא נוספת לזיהוי, ככל שיהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. מחיר המוצר המחייב, הינו מחיר המוצר העדכני, נכון למועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הרוכש בחנות. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
  9. העמותה רשאית להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים ו/או לעדכן את מחיריהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת.
 4. ביטולי רכישות בחנות
  1. הרוכש מתחייב לבדוק ולבחון את המוצר, מיד לאחר קבלתו.
  2. הרוכש רשאי לבטל את רכישת המוצר, בהתאם להוראות הדין, ובלבד שמסר הודעת ביטול, בדוא"ל, לעמותה, לכתובת: info@vegan-friendly.com, או באמצעות העמוד "צור קשר" או בדואר רשום, לכתובת: שמעון התרסי 49, תל אביב, או בטלפון: 03-947-4404 (להלן – "הודעת ביטול"), בתוך 21 (עשרים ואחת) ימים לכל היותר, לאחר הרכישה (או קבלת הודעת האישור אודות הרכישה – לפי המאוחר מביניהם). במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה (בתוך 21 ימים כאמור), עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה, או עקב אי אספקת המוצר במועד, העמותה לא תגבה מהרוכש תשלום נוסף כלשהו, ותשיב לו את כל התשלומים ששילם במסגרת הרכישה. הרוכש ישיב את המוצר לעמותה, במקום שבו נמסר לו, ובתיאום עם העמותה. במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה (בתוך 21 ימים כאמור), מטעמים שאינם הטעמים המפורטים לעיל, העמותה תהא רשאית לחייב את הרוכש בדמי ביטול, בשיעור של 5% ממחיר המוצר, או בסך של 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם– ולמעט חיובים אלו, תשיב לרוכש את התשלום ששילם, ותבטל את חיוביו בשל העסקה, ככל שקיימים כאלו. הרוכש ישיב את המוצר לעמותה, על חשבונו, לכתובת שמעון התרסי 49, תל אביב.
  3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במלואה ו/או כל חלק ממנה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזה, העמותה תשיב את התשלומים ששולמו, ככל ששולמו, בתוך 7 (שבעה) ימים.
  4. במקרים בהם מוצעים לרכישה שירותים (לרבות השתתפות בהרצאות וכנסים אונליין) בשיתוף פעולה עם צד שלישי, ביטול העסקה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכן למדיניות הביטולים של הצד השלישי.
  5. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו בחנות. העמותה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו ממקור אחר.
 5. הגבלת אחריות
  1. התמונות המוצגות באתרים הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים או שינויים בינן ובין הפריטים בפועל.
  2. המידע, התכנים והמאמרים המופיעים באתרים נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום. המידע והשירותים באתרים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע והשירותים המוצעים באתרים או באמצעותם, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין העמותה אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתרים או הסתמכות על המידע המפורסם באתרים. השימוש וההסתמכות על המידע באתרים ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  3. העמותה אינה נושאת באחריות כלשהי, בקשר למסעדות ויתר בתי האוכל ו/או בתי עסק המוצגים או מוזכרים באתרים (להלן: "בתי העסק"). לא תהיה לעמותה, למפעילי האתרים, או למי מטעמם אחריות בשום צורה ואופן, לכל מצג או מידע באתרים לרבות בכל הנוגע לטיב המזון או המוצר, רכיביו, איכותו, מחירו, פרטיו וכל דבר אחר הקשור לבתי העסק. הפרטים מוצגים באתרים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיבם, איכותם, מחירם וכיוצ״ב.
  4. העמותה, מפעילי האתרים, או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי, או באמצעי תשלום אחרים.
  5. מבלי לגרוע מהאמור, העמותה אינה נושאת באחריות כלשהי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באמצעות האתרים ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן ו/או המארגן שלהם סיפק אותם לעמותה או ישירות למשתמש, לרבות פגמים במוצרים, תגובות או תופעות הקשורות למוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתרים וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
  6. החבות הכוללת של העמותה ביחס לכל מוצר פגום, במסגרת רכישה בחנות, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  7. העמותה אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתרים. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתרים תשובש או תופסק, מטעמים שונים. העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתרים ו/או שינוי עיצוב ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתרים.
  8. העמותה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של העמותה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. העמותה אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה, או שהאתרים ומערכותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי המשתמש באתרים. העמותה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתרים.
  9. לתשומת לבך, כל שימוש באתרים ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הכניסה לאתרים, השימוש באתרים והכניסה לאתרים נוספים באמצעות קישורים ו/או הפניות מתוך האתרים הינם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתרים.
 6. פרטיות
  1. השימוש באתרים כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות, הקש כאן: https://business.vegan-friendly.com/app-privacy-policy/ ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים, אנא הימנע משימוש באתרים.
 7. דיוור ישיר ודברי פרסומת
  1. המשתמש מסכים ומאשר כי העמותה (לרבות כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין), תהא רשאית להשתמש בנתונים שמסר המשתמש, ובמידע שנאסף לגביו במהלך השימוש באתרים, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה בהצעות מסחריות שונות ו/או בקשות לתרומה ו/או דיוור ישיר והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, בפניה לפי פרטי ההתקשרות המפורטים לעיל בתקנון זה. לפירוט נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.
 8. הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר
  1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתרים וכל מידע אחר הקשור לאתרים או הכלול בו (ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, תכנים, סודות מסחריים, קבצים גראפיים, עיצובי האתר, יישום, טקסט, תוכנה, חומרה, המצאות, שיפורים וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתרים, שמות האתרים, שמות המתחם (Domain) של האתרים, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתרים ו/או שקשורים באתרים), הינם בבעלות בלעדית של העמותה או של צד שלישי שהעניק לעמותה רישיון לעשות בו שימוש ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי העמותה בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מהעמותה בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתרים יהוו רכוש העמותה ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים') 'העמותה', אתר המשלוחים שלי, כרטיס העמותה, 10Bis Money Card  הינם שמות מסחריים בבעלות העמותה ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה. העמותה מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנם ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.
  2. אין לבצע פעולה אחרת כלשהי, לרבות, בין היתר, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של העמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
  3. המשתמש אינו רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של העמותה. על המשתמש להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של העמותה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.
  4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 9. כללי התנהגות באתרים
  1. השימוש באתרים מותר למטרות חוקיות בלבד, בתום לב, ובכפוף לכל דין, ולמטרות אישיות בלבד.
  2. אין להתחזות, למסור פרטים שגויים ו/או לא מדוייקים במסגרת השימוש באתרים. אין להשתמש באתרים עבור קבוצה ו/או אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש.
  3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעביר (לרבות באמצעות צד שלישי) כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתרים, במישרין או בעקיפין. אין להפעיל או לאפשר להפעיל באתרים, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לרבות, בין היתר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרים, ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתרים.
  4. אין לאסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתרים.
  5. אין לבצע פעולות שעלולות לפגוע או שמטרתן לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים באתרים; אין לבצע פעולות שמטרתן לפגוע באתרים ו/או בעמותה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו.
  6. אין להציג תכנים מאתרים בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
  7. מבלי לגרוע מהאמור, העמותה תהא רשאית למצות את הדין כנגד משתמש שהפר את או יותר מהוראות תקנון זה – ובכלל זאת, בין היתר, העמותה תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתרים לצמיתות או באופן חלקי ו/או לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז מכל סכום ו/או לפעול בכל אמצעי אחר העומד לרשותה בהתאם לדין.
 10. קישורים ותכנים של צדדים שלישיים
  1. ייתכן שייכללו באתרים קישורים ('לינקים') לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים ברשת האינטרנט. תכנים ושירותים אלו אינם בהכרח קשורים לעמותה והעמותה אינה שולטת בהם או מפקחת עליהם. העובדה שהאתרים מקשרים לתכנים ושירותים אלה אינה מעידה על הסכמת העמותה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים ונותן שירותים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם, והעמותה אינה נושאת באחריות בקשר לתכנים ושירותים אלו, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם בגינם, או מהסתמכות עליהם.
 11. שיפוי
  1. כל משתמש מתחייב לשפות את העמותה, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש תנאי מתנאי תקנון זה, וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש תנאי מתנאי תקנון זה.
 12. הודעות בכתב
  1. המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מהעמותה ו/או מגורמים הקשורים לאתרים, לרבות הודעות הקשורות לרכישות, ולרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת הפעילות באתרים.
 13. ברירת דין ומקום שיפוט
  1. הדין החל על האתרים ועל כל עניין קשור בהם (לרבות תקנון זה), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתרים ו/או לשימוש באתרים, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתרים ו/או לשימוש בהם, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).